Due to the updating, the EJN website will be temporarily unavailable on Monday, 4 December, between 10:00 and 12:00. Apologies for the inconvenience it might cause.
Bibliotecă judiciară
Căutare în bibliotecă
Număr de referinţă
Nume
Report from the Commission of 10 December 2009 on the implementation of Framework Decision 2004/757/JHA laying down minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and penalties in the field of illicit drug trafficking
Origine
Nu
Data publicării
22.05.2012
Categorii
- Rapoarte
- Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri
- Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri
Proprietăţi
Emitent
Instrumente RJE
Fişiere suplimentare


 
  • © 2017 RJE. Toate drepturile rezervate.