Bibliotecă judiciară
Căutare în bibliotecă
Număr de referinţă
Nume
Formularul 3 Informații privind executarea integrală a deciziei privind o sancțiune financiară în temeiul articolului 14 literele (d) și (e) din Decizia-cadru 2005/214/JAI
Origine
Nu
Data publicării
05/07/2017
Categorii
- Formulare
- Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a sancțiunilor financiare
- Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a sancțiunilor financiare
Proprietăţi
Emitent
Instrumente RJE
Fişiere suplimentare


 
  • © 2017 RJE. Toate drepturile rezervate.