Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Notyfikacja przekazana przez Szwecję zgodnie z art. 31 ust. 2 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi
Origin
Nie
Publication Date
27.09.2012
Categories
- Notifications & Declarations
- Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi
- Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved