Due to the recent updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and apply the new design.
Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Table of Implementation: 2008/675/JHA. Convictions of 24 July 2008
Origin
Nie
Publication Date
25.07.2012
Categories
- Status of Implementation
- Decyzja ramowa Rady 2008/675/WSiSW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
- Decyzja ramowa Rady 2008/675/WSiSW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved