Due to the recent updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and apply the new design.
Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Table of Implementation: 2005/212/JHA. Confiscation of Crime-Related Proceeds, Instrumentalities and Property of 24 February 2005
Origin
Nie
Publication Date
13.04.2012
Categories
- Status of Implementation
- Decyzja ramowa Rady 2005/212/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa
- Decyzja ramowa Rady 2005/212/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved