Due to the updating, the EJN website will be temporarily unavailable on Monday, 4 December, between 10:00 and 12:00. Apologies for the inconvenience it might cause.
Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Table of Implementation: 2008/947/JHA. Probation of 27 November 2008
Origin
Nie
Publication Date
13.04.2012
Categories
- Status of Implementation
- Decyzja ramowa Rady 2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych
- Decyzja ramowa Rady 2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved