Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Follow-up to the evaluation reports on the fourth round of mutual evaluations: practical application of the European arrest warrant and the relevant surrender procedures between Member States. word
Origin
Nie
Publication Date
30.11.2011
Categories
- Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi
- Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved