Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Follow-up to the evaluation Report on Romania on the Fourth Round of Mutual Evaluations "The Practical Application of the European Arrest Warrant and Corresponding Surrender Procedures between Member States". 2011
Origin
Nie
Publication Date
30/11/2011
Categories
- Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi
- Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved