Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Skonsolidowana wersja zaświadczenia dotyczącego wykonywania kar o charakterze pieniężnym (Pdf)
Origin
Nie
Publication Date
08/08/2011
Categories
- Forms
- Decyzja Ramowa Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym
- Decyzja Ramowa Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved