Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Information from Sweden concerning implementation of Council Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003 on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence
Origin
Nie
Publication Date
03/08/2011
Categories
- Notifications & Declarations
- Decyzja ramowa Rady 2003/577/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych
- Decyzja ramowa Rady 2003/577/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved