Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Implementation of the Framework Decision of the application of the principle of mutual recognition to confiscation orders (June 2021)
Origin
Nie
Publication Date
18.06.2021
Categories
- Status of Implementation
- Decyzja ramowa Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty
- Decyzja ramowa Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved