Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Implementation of Council Framework Decision on financial penalties (March 2023)
Origin
Nie
Publication Date
13.03.2023
Categories
- Status of Implementation
- Decyzja Ramowa Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym
- Decyzja Ramowa Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved