Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Implementation of Council Framework Decision on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence (March 2023)
Origin
Nie
Publication Date
13.03.2023
Categories
- Status of Implementation
- Decyzja ramowa Rady 2003/577/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych
- Decyzja ramowa Rady 2003/577/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved