Due to the recent updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and apply the new design.
Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Table of Implementation: 2016/800/EU. Procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings
Origin
Nie
Publication Date
19.02.2021
Categories
- Status of Implementation
- Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/800 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym
- Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/800 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved