Due to the updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and see the new design of Atlas, Fiches Belges and Compendium.
Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Table of implementation: 2016/1919/EU, Legal aid for suspects and accused persons in criminal proceedings and for requested persons in European arrest warrant proceedings
Origin
Nie
Publication Date
19.02.2021
Categories
- Status of Implementation
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1919 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1919 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved