Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Table of Implementation: 2016/343/EU. Strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at the trial in criminal proceedings
Origin
Nie
Publication Date
18.02.2021
Categories
- Status of Implementation
- DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/343 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym
- DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/343 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved