Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
FRA Database on detention conditions in the Member States
Origin
Nie
Publication Date
17.06.2020
Categories
- Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi
- Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi
- Council Regulation (EC) No 168/2007 of 15 February 2007 establishing a European Union Agency for Fundamental Rights
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved