Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
EJN/2019/96
Name
52nd Plenary EJN - Conclusions on current developments on the application of the EAW
Origin
Nie
Publication Date
27.05.2020
Categories
- Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi
- DECYZJA RADY 2008/976/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Europejskiej Sieci Sądowej
- Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi
- DECYZJA RADY 2008/976/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Europejskiej Sieci Sądowej
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved