Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Notification from the French authorities concerning Directive 2014/41/EU regarding the European Investigation Order. Art. 34. 3 and 4
Origin
Nie
Publication Date
16/07/2018
Categories
- Notifications & Declarations
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved