Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
SFP
Name
Table of Implementation: 2005/214/JHA. Financial Penalties of 24 February 2005
Origin
Nie
Publication Date
27/05/2011
Categories
- Status of Implementation
- Decyzja Ramowa Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym
- Decyzja Ramowa Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved