Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Formularz nr 4 Informacje na temat uznania w części lub odmowy uznania w całości orzeczenia nakładającego karę o charakterze pieniężnym (w inny sposób niż w drodze uznania i wykonania w całości) Art. 4, 7, 14 i 20 decyzji ramowej Rady 2005/214/WSiSW
Origin
Nie
Publication Date
05/07/2017
Categories
- Forms
- Decyzja Ramowa Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym
- Decyzja Ramowa Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved