Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Formularz nr 3 Informacje na temat wykonania w całości orzeczenia nakładającego karę o charakterze pieniężnym w oparciu o art. 14 lit. d) i e) decyzji ramowej Rady 2005/214/WSiSW
Origin
Nie
Publication Date
05/07/2017
Categories
- Forms
- Decyzja Ramowa Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym
- Decyzja Ramowa Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved