Due to the updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and see the new design of Atlas, Fiches Belges and Compendium.
Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Table of Implementation: 2014/42/EU. Freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime
Origin
Nie
Publication Date
08.09.2016
Categories
- Status of Implementation
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved