Due to the updating, the EJN website will be temporarily unavailable on Monday, 11 December, between 10:00 and 12:00. Apologies for the inconvenience it might cause.
Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Table of Implementation: 2013/48/EU. Right of access to a lawyer in criminal proceedings and in EAW proceedings
Origin
Nie
Publication Date
08.09.2016
Categories
- Status of Implementation
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved