Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Table of Implementation: 2010/64/EU. Right to interpretation and translation in criminal proceedings
Origin
Nie
Publication Date
11/04/2016
Categories
- Status of Implementation
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved