Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Notification of the implementation of the Framework Decision on Financial Penalties by Spain. 11/May/2015
Origin
Nie
Publication Date
18/05/2015
Categories
- Notifications & Declarations
- Decyzja Ramowa Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym
- Decyzja Ramowa Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved