Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Decyzja ramowa Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi
Origin
Nie
Publication Date
16.02.2015
Categories
- Decyzja ramowa Rady 2002/629/WSiSW z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi.
- Decyzja ramowa Rady 2002/629/WSiSW z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi.
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved