Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Einziehung. BESCHEINIGUNG nach Artikel 4 des Rahmenbeschlusses 2006/783/JI. Deutschland. This form has to be applied as FD 2009/299/JHA is not yet implemented.
Origin
Nie
Publication Date
07.11.2014
Categories
- Forms
- Decyzja ramowa Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty
- Decyzja ramowa Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved