Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Council Framework Decisions on the application of the principle of mutual recognition to Confiscation Orders and on the application of the principle of the mutual recognition to Financial Penalties - Correction of contact details
Origin
Nie
Publication Date
15.02.2018
Categories
- Notifications & Declarations
- Decyzja ramowa Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty
- Decyzja ramowa Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved