Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Wykonanie decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi – Powiadomienie wystosowane przez Litwę. 2014
Origin
Nie
Publication Date
13.02.2014
Categories
- Notifications & Declarations
- Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi
- Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved