Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Ratification details of the Protocol to the Convention on mutual assistance in criminal matters
Origin
Nie
Publication Date
11/04/2013
Categories
- Status of Implementation
- Protokół ustanowiony przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej
- Protokół ustanowiony przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved