Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Referentienummer
Naam
Zaak C-388/08 PPU. Strafzaak tegen Artur Leymann en Aleksei Pustovarov. Verzoek om een prejudiciële beslissing: Korkein oikeus - Finland. Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken - Kaderbesluit 2002/584/JBZ - Artikel 27
Herkomst
Nee
Publicatiedatum
15/05/2012
Categorieën
- Jurisprudentie
- Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
- Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
Eigenschappen
Afkomstig van
EJN-hulpmiddelen
Extra bestanden


 
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden