Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Referentienummer
Naam
Notification of a declaration of the United Kingdom to the General Secretariat of the Council of the European Union and the European Commission regarding the implementation of Council Framework Decision 2008/675/JHA of 24 July 2008 on taking account of convictions in the Member States of the European Union in the course of new criminal proceedings. United Kingdom
Herkomst
Nee
Publicatiedatum
13/04/2012
Categorieën
- Kennisgevingen
- Kaderbesluit 2008/675/JBZ van de Raad van 24 juli 2008 betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de Europese Unie
- Kaderbesluit 2008/675/JBZ van de Raad van 24 juli 2008 betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de Europese Unie
Eigenschappen
Afkomstig van
EJN-hulpmiddelen
Extra bestanden


 
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden