Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Referentienummer
Naam
Zaak C-66/08. Procedure betreffende de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel dat is uitgevaardigd tegen Szymon Kozłowski. Verzoek om een prejudiciële beslissing: Oberlandesgericht Stuttgart - Duitsland.
Herkomst
Nee
Publicatiedatum
09/01/2012
Categorieën
- Jurisprudentie
- Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
- Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
Eigenschappen
Afkomstig van
EJN-hulpmiddelen
Extra bestanden


 
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden