Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Referentienummer
Naam
Joined cases C-187/01 and C-385/01 Gozutok and Brugge
Herkomst
Nee
Publicatiedatum
17/04/2020
Categorieën
- Jurisprudentie
- Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
- Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
Eigenschappen
Afkomstig van
EJN-hulpmiddelen
Extra bestanden


 
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden