Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Referentienummer
Naam
Extracts from Conclusions of Plenary meetings of the EJN concerning case-law on the EAW
Herkomst
Nee
Publicatiedatum
08/01/2018
Categorieën
- Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
- Besluit 2008/976/JBZ van de Raad van 16 december 2008 betreffende het Europees justitieel netwerk
- Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
Eigenschappen
Afkomstig van
EJN-hulpmiddelen
Extra bestanden


 
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden