Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Referentienummer
Naam
Notification under art. 6.3. Competent authority to issue a European Arrest Warrant for the purposes of conducting a criminal prosecution or executing a custodial sentence by Finland. 2017
Herkomst
Nee
Publicatiedatum
27/09/2017
Categorieën
- Kennisgevingen
- Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
- Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
Eigenschappen
Afkomstig van
EJN-hulpmiddelen
Extra bestanden


 
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden