Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Referentienummer
Naam
TOELICHTING BIJ DE VIJF GESTANDAARDISEERDE FORMULIEREN TEN BEHOEVE VAN DE PROCEDURE VOOR DE GRENSOVERSCHRIJDENDE TENUITVOERLEGGING VAN GELDELIJKEE SANCTIES OVEREENKOMSTIG KADERBESLUIT 2005/214/JBZ
Herkomst
Nee
Publicatiedatum
05/07/2017
Categorieën
- Formulieren
- Kaderbesluit 2005/214/JBZ van de Raad van 24 februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties
- Kaderbesluit 2005/214/JBZ van de Raad van 24 februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties
Eigenschappen
Afkomstig van
EJN-hulpmiddelen
Extra bestanden


 
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden