Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Referentienummer
Naam
2012/13/EU: Directive on the right to information in criminal proceedings of 22 May 2012
Herkomst
Nee
Publicatiedatum
04/04/2016
Categorieën
- Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
- Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
Eigenschappen
Afkomstig van
EJN-hulpmiddelen
Extra bestanden


 
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden