Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Referentienummer
Naam
Formulario Word del Certificado sobre el incumplimiento de una medida de vigilancia alternativa a la prisión provisional - Informe de incumplimiento de una medida de vigilancia y otros datos que puedan dar lugar a la adopción de cualquier resolución ulterior. Art. 19. España.
Herkomst
Nee
Publicatiedatum
04-04-2013
Categorieën
- Formulieren
- Kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van 23 oktober 2009 inzake de toepassing, tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis
- Kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van 23 oktober 2009 inzake de toepassing, tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis
Eigenschappen
Afkomstig van
EJN-hulpmiddelen
Extra bestanden


 
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden