Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Referentienummer
Naam
Constitutional Court.10-10-2006, Sentence 293/2006. Deadlines art.19 Loede (National Law on EAW). Surrender of a suspect whose extradition was previously refused taking in mind Spanish nationality: not "res iudicata" effect. (ES)
Herkomst
Nee
Publicatiedatum
03/01/2013
Categorieën
- Jurisprudentie
- Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
- Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
Eigenschappen
Afkomstig van
EJN-hulpmiddelen
Extra bestanden


 
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden