Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tat-22 ta' Lulju 2003 (2003/577/ĠAI) dwar it-twettiq fl-Unjoni Ewropea tal-mandati li jiffriżaw proprjetà jew xi evidenza - Notifika mill-Ġermanja
Origin
Le
Publication Date
13/04/2012
Categories
- Notifications & Declarations
- Id-Deċiżjoni kwadru tal-Kunsill 2003/577/JHA tat-22 ta' Lulju 2003 dwar it-twettiq fl-Unjoni Ewropea tal-mandati li jiffriżaw xi proprjetà jew xi evidenza
- Id-Deċiżjoni kwadru tal-Kunsill 2003/577/JHA tat-22 ta' Lulju 2003 dwar it-twettiq fl-Unjoni Ewropea tal-mandati li jiffriżaw xi proprjetà jew xi evidenza
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved