Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2006/783/ĠAI tas-6 ta’ Ottubru 2006 dwar lapplikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku għal ordnijiet ta’ konfiska - Ittra ta' notifika mil-Latvja
Origin
Le
Publication Date
08/08/2011
Categories
- Notifications & Declarations
- 2006/783/ĠAI: Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2006/783/GAI tas- 6 ta’ Ottubru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku għal ordnijiet ta’ konfiska
- 2006/783/ĠAI: Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2006/783/GAI tas- 6 ta’ Ottubru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku għal ordnijiet ta’ konfiska
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved