Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI GĦALLĦAMES FORMOLI STANDARDIZZATI BIEX JAKKUMPANJAW ILPROĊEDURA GĦALL-INFURZAR TA’ PENALI FINANZJARJI TRANSFRUNTIERA KIF STABBILIT FID-DEĊIŻJONI QAFAS 2005/214/ĠAI
Origin
Le
Publication Date
05/07/2017
Categories
- Forms
- Id-Deċiżjoni kwadru tal-Kunsill 2005/214/ĠAI ta’ l- 24 ta’ Frar 2005 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ penali finanzjarji
- Id-Deċiżjoni kwadru tal-Kunsill 2005/214/ĠAI ta’ l- 24 ta’ Frar 2005 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ penali finanzjarji
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved