Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Regulation (EU) 2016/95 repealing certain acts in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters = Information in relation to the Framework Decision on the European Evidence Warrant and the Directive on the European Investigation Order
Origin
Le
Publication Date
31/03/2016
Categories
- Konvenzjoni stabbilita mill-Kunsill skond Artikolu 34 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-Assistenza reċiproka f'Materji Kriminali bejn l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea
- Protokoll, stabbilit mill-Kunsill skond l-Artikolu 34 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, għall-Konvenzjoni dwar l-għajnuna reċiproka f'Materji Kriminali bejn l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea
- Regolament (UE) 2016/95 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Jannar 2016 li jħassar ċerti atti fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija u l-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali
- Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/978/ĠAI tat- 18 ta’ Diċembru 2008 dwar il-Mandat Ewropew għall-Provi sabiex jinkisbu oġġetti, dokumenti u data għall-użu fi proċedimenti f’materji kriminali
- Konvenzjoni stabbilita mill-Kunsill skond Artikolu 34 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-Assistenza reċiproka f'Materji Kriminali bejn l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea
- Protokoll, stabbilit mill-Kunsill skond l-Artikolu 34 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, għall-Konvenzjoni dwar l-għajnuna reċiproka f'Materji Kriminali bejn l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved