Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2006/783/ĠAI dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku għall-ordnijiet ta' konfiska
Origin
Le
Publication Date
24/11/2014
Categories
- Forms
- 2006/783/ĠAI: Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2006/783/GAI tas- 6 ta’ Ottubru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku għal ordnijiet ta’ konfiska
- 2006/783/ĠAI: Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2006/783/GAI tas- 6 ta’ Ottubru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku għal ordnijiet ta’ konfiska
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved