Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Green Paper dwar il-ksib ta' provi mingħand Stat Membru ieħor fi kwistjonijiet kriminali u l-iżgurar tal-ammissibbiltà tagħhom
Origin
Le
Publication Date
26/09/2014
Categories
- The Schengen Acquis - Agreement, Convention, Accession and Declarations
- Konvenzjoni stabbilita mill-Kunsill skond Artikolu 34 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-Assistenza reċiproka f'Materji Kriminali bejn l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea
- The Schengen Acquis - Agreement, Convention, Accession and Declarations
- Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/978/ĠAI tat- 18 ta’ Diċembru 2008 dwar il-Mandat Ewropew għall-Provi sabiex jinkisbu oġġetti, dokumenti u data għall-użu fi proċedimenti f’materji kriminali
- Konvenzjoni stabbilita mill-Kunsill skond Artikolu 34 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-Assistenza reċiproka f'Materji Kriminali bejn l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea
- The Schengen Acquis - Agreement, Convention, Accession and Declarations
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved