Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2005/214/ĠAI dwar lapplikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta' penali finanzjarji - Notifika mir-Rumanija
Origin
Le
Publication Date
10/02/2014
Categories
- Notifications & Declarations
- Id-Deċiżjoni kwadru tal-Kunsill 2005/214/ĠAI ta’ l- 24 ta’ Frar 2005 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ penali finanzjarji
- Id-Deċiżjoni kwadru tal-Kunsill 2005/214/ĠAI ta’ l- 24 ta’ Frar 2005 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ penali finanzjarji
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved