Tiesu bibliotēka
Meklēt bibliotēkā
Atsauces numurs
Vārds
Word forma - Apliecinošais dokuments par konfiskācijas rīkojuma izpildi – konsolidētā redakcija
Izcelsme
Publicēšanas datums
08.08.2011
Kategorijas
- Veidlapas
- Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI (2006. gada 6. oktobris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem
- Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI (2006. gada 6. oktobris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem
Rekvizīti
Rīkojuma devējs
ETST rīki
Papildus attēli


 
  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas