Tiesu bibliotēka
Meklēt bibliotēkā
Atsauces numurs
Vārds
Apliecinošais dokuments par konfiskācijas rīkojuma izpildi – konsolidētā redakcija (Pdf)
Izcelsme
Publicēšanas datums
05.08.2011
Kategorijas
- Veidlapas
- Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI (2006. gada 6. oktobris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem
- Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI (2006. gada 6. oktobris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem
Rekvizīti
Rīkojuma devējs
ETST rīki
Papildus attēli


 
  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas