Tiesu bibliotēka
Meklēt bibliotēkā
Atsauces numurs
Vārds
4. veidlapa Informācija par lēmuma par finansiālo sankciju piemērošanu daļēju atzīšanu vai pilnīgu neatzīšanu (izņemot pilnīgu atzīšanu un pilnīgu izpildi) Pamatlēmuma 2005/214/TI 4., 7., 14. un 20. pants
Izcelsme
Publicēšanas datums
05/07/2017
Kategorijas
- Veidlapas
- Padomes Pamatlēmums 2005/214/TI (2005. gada 24. februāris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām
- Padomes Pamatlēmums 2005/214/TI (2005. gada 24. februāris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām
Rekvizīti
Rīkojuma devējs
ETST rīki
Papildus attēli


 
  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas